Nieuw bestuur per 1-1-‘21

Dit jaar heeft KP Holland, door COVID-19 op bescheiden wijze, stilgestaan bij haar 70 jarig jubileum. Een mooi moment voor de huidige aandeelhouders Hans en Aad van der Knaap, om niet alleen de verantwoordelijkheden, maar ook de aandelen over te dragen aan ‘the next generation’.

Het jonge ambitieuze bestuur bestaat per 1-1-21 uit:
Leo de Vries, in de rol van Algemeen directeur. Roy van der Knaap wordt Technisch directeur. Steef van der Knaap wordt Operationeel directeur. Pim van der Knaap wordt Commercieel directeur. John Vreugdenhil wordt Financieel directeur.

Hans en Aad van der Knaap willen toeleveranciers, klanten en collega’s enorm bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen 42 jaar. Als eind 2021 de laatste verantwoordelijkheden zijn overgedragen en de omstandigheden het weer toelaten, heffen Aad en Hans graag het glas met u.

Zij spreken hun vertrouwen uit in de opvolgers en wensen hen veel plezier en succes in de toekomst. Hans en Aad zullen komende jaren beschikbaar blijven om het sterk vernieuwde management te adviseren en te ondersteunen bij diverse projecten en new businesses.

Op de foto, van links naar rechts: Aad, Roy, Pim, Leo, Steef, John, Hans